Sora Study Blogger Template

Sora Study Blogger Template

Sora Study Blogger Template là một mẫu giáo dục Blogger với các yếu tố web được xác định trước giúp bạn xây dựng trang web của riêng bạn. Sora Study là một Theme Blogger hiện đại, sáng tạo, đáp ứng phù hợp với các tổ chức giáo dục như trường đại học và cao đẳng, khóa học trực tuyến / học trực tuyến và sự kiện. Sora Study Blogger Template có bố cục hoàn toàn đáp ứng. Nó phù hợp hoàn hảo trên các màn hình và độ phân giải khác nhau từ màn hình máy tính để bàn thông thường đến máy tính bảng, iPad, iPhone và các thiết bị di động nhỏ.

  • Load nhanh
  • SEO tốt
  • Nút Back To Top
  • Chuẩn responsive
  • Mega Menu
  • Featured Post
  • Breadcrumbs
Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Sora
Số cột: 2
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:

DemoDownload

Viết một bình luận