Lycoris New Responsive Blogger Template

Lycoris New Responsive Blogger Template

Mẫu này được thiết kế lại từ mẫu Lycoris phiên bản 1.1. Mẫu này là phiên bản miễn phí nên có lẽ không có phiên bản cao cấp, hãy để chúng tôi xem các tính năng dưới đây.

  • Load nhanh
  • SEO tốt
  • Nút chia sẻ
  • Related Post
  • Chuẩn responsive
  • Primary Menu
  • Popular Post
  • Breadcrumbs
Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Idntheme
Số cột: 4
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:

DemoDownload

Viết một bình luận