Mudah Grid Responsive Blogger Template

Mudah Grid Responsive Blogger Template

Thời gian này tôi sẽ chia sẻ một chủ đề gọi là Easy Grid Responsive , chủ đề này tôi chia sẻ từ yêu cầu của quản lý lô hàng Namina. Chủ đề này có chế độ xem lưới trên trang chỉ mục và hai cột trong trang bài đăng cũng như chủ đề này được thực hiện khá đơn giản và gọn gàng trong mọi phần. Đối với phiên bản miễn phí sẽ không giống như xem trên blog demo của mẫu này, vì vậy không phải tất cả các tính năng đều có trong phiên bản miễn phí.

  • Load nhanh
  • SEO tốt
  • Chuẩn responsive
  • Recent label
  • Button Share
  • Follow by email
  • Breadcrumbs
Mã nguồn: Blogspot
Số cột: 2
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:

DemoDownload

Viết một bình luận