Kompi Lyrics – Template chia sẻ lyrics nhạc

Đây là một template dành cho các webblog chia sẻ lyrics nhạc, có tích hợp nhúng iframe. Template sử dụng cả 3 bình luận của disqus, facebook và blogger. Có nhiều vị trí phù hợp để chèn quảng cáo.

Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Kompi
Số cột: 3
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:

DemoDownload

Viết một bình luận