Gooamp Valid AMP Responsive Blogger Template

Gooamp Valid AMP Responsive Blogger Template

Ưu điểm của Gooamp Valid AMP Responsive Blogger Template không khác nhiều so với các mẫu Blogamp trước đây cũng như các tính năng có sẵn trong mẫu này vẫn gần giống với mẫu Blogamp.

  • Load nhanh
  • SEO tốt
  • Chuẩn AMP
  • Nút Back To Top
  • Chuẩn responsive
  • Recent label
  • Primary Menu
  • Featured Post
  • Breadcrumbs
Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Goomsite
Số cột: 3
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:

DemoDownload

Viết một bình luận