Super Landing Profile Blogger Template (Version VN)

Ở bài viết lần trước, mình đã chia sẻ cho các bạn Super Landing Profile Blogger Template phiên bản Ấn Độ, được làm hoàn toàn từ CSS, tuy nhiên nó không phù hợp với người Việt Nam, và mình đã chuyển hóa về phiên bản Việt Nam. Tất nhiên không thể hoàn hảo như phiên bản gốc, mình phải sử dụng font-awesome kết hợp với hình ảnh. Và mình cũng đã sử dụng javascript để giúp cho contact form hoạt động. Hãy tải và trải nghiệm nhé !

Super Landing Profile Blogger Template (Version VN)

DemoDownload

Hướng dẫn sử dụng:
Vào chỉnh sửa HTML, Ctrl+F, tìm 6888340550022459311 và thay bằng ID của blog bạn
tìm //khoirombloggers.blogspot.com và thay bằng miền của blog bạn.

Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận