Template chuyển đổi video youtube thành mp3 và mp4

Template chuyển đổi video youtube thành mp3 và mp4

Đây là một template giúp bạn có thể tách nhạc mp3 từ video trên youtube, ngoài ra nó cũng có thể giúp bạn tải về video định dạng mp4 ở trên youtube, rất tiện lợi cho việc reup hoặc làm những việc bạn cần. Ở link demo bên dưới mình để link bản gốc của Ấn độ, nhưng ở link download là phiên bản tiếng anh mình đã responsive lại và xóa bản quyền.
Chúc các bạn vui vẻ!

Mã nguồn: Blogspot
Chia sẻ bởi: Khôi Ròm
Số cột: 1
Responsive:
Phiên bản: Miễn Phí
Mã hóa bản quyền: Không

DemoDownload

Viết một bình luận