VioMagz Responsive Blogger Template v2.4

VioMagz là một template được thiết kế bới Mas Sugeng, kế thừa những đặc điểm nổi bật của mẫu Evo Magz và bổ sung thêm nhiều chức năng hơn. VioMagz được thiết kế hiện đại, tiện lợi với nhiều cách bố trí đặt quảng cáo khác nhau.
Ưu điểm:

  • Responsive 100%
  • Chuẩn SEO
  • Load nhanh
  • Hỗ trợ Designer Features Blogger Themes
  • Quảng cáo tùy chỉnh
  • Pop-up Search Form
  • Sử dụng Schema Markup
  • Bài viết liên quan
  • Phân trang đánh số
Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Mas Sugeng
Số cột: 2
Responsive:
Phiên bản: 2.4
Mã hóa bản quyền: Không

DemoDownload

Viết một bình luận