Template Blogger Animehay

Animehay Templates Bloggspot đã tích hợp giao diện Web/wap
Hướng dẫn cài đặt: Tìm var homepageurl = “https://animevsol.blogspot.com/”; thay bằng domain của bạn. ( nhớ thay các tên miền liên quan nữa nhé )
Để sửa các thể loại hiện phim ở Slider tìm và thay = nhãn muốn hiện thị /feeds/posts/default/-/Hot

Source: Blogspot
Column: 2
Responsive: True
Version: Free
Encode: False

DemoDownload

Viết một bình luận