Code Editor Blogger Template

Chia sẻ lại cho mọi người giao diện CE (Code Editor) Blogger Template
Theme được thiết kế để làm trang demo cho các thủ thuật hoặc chạy thử code…
Code Editor Blogger Template

Demo HomepageDemo StaticpageDownload

Hướng dẫn:
Demo Homepage: Upload code vào blog như bình thường
Demo Staticpage: Tạo trang mới, nhập code vào và xuất bản. Kết quả sẽ như demo staticpage bên trên: Khung bên trái sẽ hiển thị code được nhập vào, khung bên phải sẽ hiển thị kết quả.

Source: Blogspot
Share by: Thích net
Column: 2
Responsive: False
Version: Free
Encode: False

Viết một bình luận