Mloger Responsive Blogger Template

Mloger Responsive Blogger Template

DemoDownload

Đây là template cá nhân được thiết kế khá đơn giản với bố cục 2 cột. Thích hợp cho các bạn thích bố cục đơn giản dễ nhìn ăn mắt 🙂

Source: Blogspot
Author: Mộc (Lê Tuấn)
Column: 2
Responsive: True
Version: 1.0
Mobile Friendly: True
Encode: False

Viết một bình luận