Grid Kompi Design Blogger Amp

Grid Kompi Design Blogger Amp

DemoDownload

Grid Kompi Design Blogger Amp Template này được thiết kế lại dựa trên Pada Kompi Design Template bởi Antoncabon.us, tác giả đã thay đổi một số giao diện trên trang chủ và trang đăng, để nó xuất hiện khác với hình thức ban đầu. Trên trang chủ, template này được tạo ra với Grid Style với một chút đánh bóng trên hình ảnh thu nhỏ, trong khi trên trang post, hình ảnh được tạo trên đầu của tiêu đề bài viết với phong cách Sliding to Up , và tôi nghĩ cá nhân rất đẹp và thú vị :).

Source: Blogspot
Author: Antoncabon
Column: 2
Post Column: 3
Responsive: True
Version: 1.1
Mobile Friendly: True
SEO Friendly: True

Viết một bình luận