Facebook Timeline Blogger Template

Facebook Timeline Blogger Template

DemoDownload

Facebook Timeline Blogger Template là template rất nhẹ được thiết kế bởi Admin Hiếu, phù hợp để làm template blog cá nhân. Template này khá đơn giản, dễ sử dụng.

Source: Blogspot
Author: Admin Hiếu
Column: 2
Responsive: True
Version: 1.0
Mobile Friendly: True
Encode: False

Viết một bình luận