4Tipsvn Responsive Blogger Template

DemoDownload
Chào các bạn!
Hôm nay mình sẽ share một giao diện mang tên 4Tipsvn. Sở dĩ có tên như vậy là vì giao diện này đang được trang 4Tipsvn sử dụng.
Tiền thân của 4Tipsvn là Material spot Template Bligger được Blogger Cánh Đồng Hoang Vu tải về chỉnh sửa, tối ưu và share lại cho các bloggger khác.

Source: Blogspot
Author: Cánh đồng hoang vu
Share by: Hùng Coder Blog’s
Column: 2
Responsive: True
Version: 2.0
Mobile Friendly: True
Encode: False

Viết một bình luận