Template Fanpage Responsive

Template Fanpage Responsive

DemoDownload

Template Fanpage Parody Responsive Blogger là template được thiết kế giống với Fanpage Facebook, tính năng cũng gần giống. Giao diện theo mình là khá đẹp phù hợp với các template chia sẻ tâm trạng, ảnh bìa.

Source: Blogspot
Share by: BSF
Column: 3
Responsive: True
Version: 1.0
Mobile Friendly: True
Encode: False

Viết một bình luận