Template Blogger chúc mừng sinh nhật

DemoDownload

Template Chúc Mừng Sinh Nhật được chuyển về mã nguồn blogger bởi Trần Thanh Bình (codedayroi.net). Template tiện ích này các bạn có thể dùng để chúc mừng sinh nhật bạn bè, người thân.
deobiet là mật khẩu cần nhập, tìm deobiet để thay đổi thành mật khẩu khác
Tìm 100010597577095 và thay thành id facebook người mà bạn muốn tặng quà

Source: Blogspot
Convert to Blogger: Trần Thanh Bình
Column: 1
Responsive: False
Version: 1.0
Mobile + SEO Friendly: False

Viết một bình luận