Template chia sẻ tài liệu, văn bản

Template bán và chia sẻ sách blogger

DemoDownload

Đây là template bán và chia sẻ sách được thiết kế bởi Ngô Quang Trường. Đặc điểm của template này là có thể đọc sách ngay tại blog không cần phải đi đâu. Template hoạt động dựa trên cách thức chèn thẻ iframe vào popup. Mời các bạn tải về và trải nghiệm!

Source: Blogspot
Author: Ngô Quang Trường
Column: 1
Responsive: True
Version: Free
SEO Friendly: True

Viết một bình luận