Template Blogger Fast Load

Template Blogger Fast Load

DemoDownload

Đây là template mình không biết gốc là từ đâu, nhưng lúc mình download về là từ Niemstyle.com, sau đó mình đã fix một số lỗi. Nói chung template này khá là đơn giản, rất ít javascript nên load rất nhanh.

Source: Blogspot
Share By: Khôi Ròm
Column: 2
Responsive: True
Version: Free
SEO Friendly: True

Viết một bình luận